“Սեպտեմբերյան նախագծային շաբաթը ագարակում”

Անվանումը `

Ուսումնական ագարակի հետ ծանոթություն

Մասնակիցներ՝

Քոլեջի 1-ին կուրսի ուսանողներ

Իրականացման տևողությունը ՝

Սեպտեմբերի 2-6ը մինչև 2 ժամ

Նպատակը ՝

Ծանոթացնել ձիերի խնամքի նրբություններին,
հաղթահարել վախը, սերմանել սեր կենդանիների հանդեպ։

Մասնակիցների նախնական կարողություններ ու հմտություններ՝

Կարգապահություն, սովորելու ցանկություն,հետաքրքրություն կենդանիների հանդեպ։

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է `

Նախապատրաստական աշխատանքներ կատարել ձիերի ուսումնասիրության վերաբերյալ,

Կուրսը բաժանել թիմերի,

Քայլք դեպի ագարակ,

Հանդիպում և ուսուցողական զրույց ընկեր Էդգարի հետ

Ձիերի կերակրում և խնամք

Քայլք դեպի քոլեջ

Միջավայրը `

Ուսումնական ագարակ

Անհրաժեշտ գործիքները՝

Կենդանիների համար նախատեսված սնունդ, ձեռնոցներ, աշխատանքային հագուստ,արևային գլխարկ, լուսանկարչական սարքեր

Նախագծի ամփոփում , գնահատում (լրացվում է նախագծի ավարտից հետո)

  • արդյունքներ (ստեղծված ուսումնական նյութեր…….)
  • գնահատում (ձեռք բերած կարողություններ, հմտություններ, արդյունավետություն, արձանագրված հաջողություններ, ձախողումներ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s