Լրացուցիչ կրթություն

Սովորողի լրացուցիչ կրթությունը (այսհուհետ` լրացուցիչ կրթություն) «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց։ Ստեղծագործ անհատի կրթական պատվեր։ Անհատի օժտվածության զարգացման հանրակրթական բաց համակարգ» հեղինակային կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Այն որոշված…

9-12-րդ դասարանում սովորողի անհատական ուսումնական պլանի կազմման կարգ

Սովորողի անհատական ուսումնական պլանը (այսուհետ` պլան) ուսումնառության պայմանագրի հավելվածն է։ Այն կազմվում է ուսումնական չորս շրջանի համար` սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար-մայիս, հունիս՝ հաշվի առնելով դպրոցի ուսումնական պլանը, կրթահամալիրի, ավագ դպրոցի (այսուհետ՝ դպրոց) ուսումնական…