Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական կարգավորումները

Առարկան նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության գծովմասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն՝ Մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներԻրականացնել պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում,Իրենց տեսական գիտելիքներով և գործնական կարողություններով ու հմտություններով բավարարել զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման…