«ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»

Առարկան նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության գծով
մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն՝

 • Մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ
 • Իրականացնել պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում,
 • Իրենց տեսական գիտելիքներով և գործնական կարողություններով ու հմտություններով բավարարել զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման արդի միտումներին և պահանջներին։

Առարկայի մոդուլը։

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝

 1. Անդրանիկ Սադաղյան (Զբոսաշրջություն)
 2. Նինել Աղանյան (Զբոսաշրջություն)
 3. Անի Պետրոսյան (Զբոսաշրջություն)
 4. Արփի Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
 5. Դանիել Գաբրիելյան (Զբոսաշրջություն)
 6. Ժաննա Մկրտչյան (Զբոսաշրջություն)
 7. Լիլիթ Թևոսյան (Զբոսաշրջություն)
 8. Նատալի Հովհաննիսյան(Զբոսաշրջություն)
 9. Ռուզան Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
 10. Լիլիթ Աբրահամյան(Զբոսաշրջություն)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s