> առարկայի քննության հարցաշար

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջի երրորդ կուրսի ուսանողների <<ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶԱԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ>> առարկայի քննության (Դեկտեմբերի 17)  Հարցաշար' Սպասարկման ծառայությունների զարգացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, առանձնացման սկզբունքները։ Սպասարկման ծառայությունների կազմակերպման ընդհանրությունները…

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ առարկայի քննության հարցաշար

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջի երրորդ կուրսի ուսանողների <<ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ>> առարկայի քննության (Դեկտեմբերի 17) Հարցաշար' «Միջազգային պայմանագրերի մասին» ՀՀ օրենքը։ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը։ «Մշակութային ժառանգության…

Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն առարկայի քննության հարցաշար

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ>> առարկայի քննության (Դեկտեմբերի 17) Հարցաշար' Զբոսաշրջության պատմությունը և զարգացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, առանձնացման սկզբունները։ Զբոսաշրջության տեսակները և դասակարգումը։…