Առցանց ուսուցման ծրագիր(2․03-6․03) Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն

Հեռավար-առցանց ուսուցման կազմակերպման մասին:

1.Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն:

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝

  1. Անդրանիկ Սադաղյան (Զբոսաշրջություն)
  2. Նինել Աղանյան (Զբոսաշրջություն)
  3. Անի Պետրոսյան (Զբոսաշրջություն)
  4. Արփի Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
  5. Դանիել Գաբրիելյան (Զբոսաշրջություն)
  6. Ժաննա Մկրտչյան (Զբոսաշրջություն)
  7. Լիլիթ Թևոսյան (Զբոսաշրջություն)
  8. Նատալի Հովհաննիսյան(Զբոսաշրջություն)
  9. Ռուզան Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
  10. Լիլիթ Աբրահամյան(Զբոսաշրջություն)

Պատրաստել ռեֆերատներ այս թեմաների շուրջ և հրապարակել ուսումնական բլոգում։

1. Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցելու պայմանները։

 2. Անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները զբոսաշրջային ծառայություններում (կազմակերպություններում)։

 3. Զբոսաշրջության ոլորտում տնտեսվարման և հաճախորրդների հարաբերություններում սահմանված պատասխանատվության դեպքերը և հիմքերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s