Առցանց ուսուցման ծրագիր(2․03-6․03) Ծառայությունների կազմակերպման հիմքերը և իրավական կարգավորումները`

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ
Հիմնական կրթության 3-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 2-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 3-րդ կուրս

  1. Ջհանգիրյան Գոհար(զբոսաշրջություն)
  2. Շամոյան Միլենա(զբոսաշրջություն)
  3. Սերգեյան Անուշիկ(զբոսաշրջություն)
  4. Մխիթարյան Անահիտ (զբոսաշրջություն)
  5. Շամոյան ԱՆժելա(զբոսաշրջություն)
  6. Սուլյան Մարիաննա(զբոսաշրջություն)

Պատրաստել ռեֆերատներ այս թեմաների շուրջ և հրապարակել ուսումնական բլոգում։

1. Աշխատանքային իրավահարաբերությունների ընթացքում առաջացած քաղաքացիական և վարչական պատասխանատվության դեպքերը։

2․Սպասարկման ծայայությունները կարգավորող իրավական ակտերը և դրանց հիմնական պահանջները։

3․ Սպասարկման ծառայությունների կազմակերպման ֆինանսատնտեսական հիմքերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s