Հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփում զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն


Առցանց ուսուցման ծրագիր(2․03-7․03)

Հեռավար- առցանց ուսուցում

Ժամկետը՝
մարտի 2-6

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝

  1. Նինել Աղանյան (Զբոսաշրջություն)
  2. Անի Պետրոսյան (Զբոսաշրջություն)
  3. Դանիել Գաբրիելյան (Զբոսաշրջություն)
  4. Ժաննա Մկրտչյան (Զբոսաշրջություն)
  5. Լիլիթ Թևոսյան (Զբոսաշրջություն)
  6. Նատալի Հովհաննիսյան (Զբոսաշրջություն)
  7. Արփի Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
  8. Անդրանիկ Սադաղյան (Զբոսաշրջություն)
  9. Ռուզան Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)
  10. Լիլիթ Աբրահամյան (Զբոսաշրջություն)

Նպատակը՝
·         Կատարել մեդիա ճամփորդություն դեպի զբոսաշրջության ոլորտի անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները,տնտեսվարման և հաճախորրդների հարաբերություններում սահմանված պատասխանատվության դեպքերը և հիմքերը
·         Ստեղծել զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցելու պայմանների մասին փաթեթ։

Ընթացքը
·        Պատրաստել ռեֆերատներ
·         Հոդվածներ ու պատումներ
   
Նախագծի ամփոփում
Արդյունքում կունենանք Մեդիափաթեթ, որից կարող են օգտվել զբոսաշրջիկները: Այն իր մեջ ներառելու է ՝

Պատրաստել ռեֆերատներ այս թեմաների շուրջ և հրապարակել ուսումնական բլոգում։

1. Զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցելու պայմանները։

 2. Անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները զբոսաշրջային ծառայություններում (կազմակերպություններում)։

 3. Զբոսաշրջության ոլորտում տնտեսվարման և հաճախորրդների հարաբերություններում սահմանված պատասխանատվության դեպքերը և հիմքերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s