Հեռավար-առցանց ուսուցման կազմակերպման մասին

Նկատի ունենալով հանրապետությունում հակահամաճարակային անվտանգությունը, 2020թ. մարտի 2-6-ը հանրապետությունով բոլոր ուսումնական հաստատություններում պարապմունքների դադարեցումը, ՀՀ կառավարության 01.02.2007թ. N 201-Ն որոշումը (հավելված 5, կետ 10 «Համաճարակային, բնակլիմայական և այլ պատճառներով uովորողների, uաների ուuումնական պարապմունքները դադարեցնելու ժամանակահատվածն ուսումնական հաuտատությունների դաuավանդողների և այլ աշխատողների համար համարվում է աշխատաժամանակ»)՝

 1. 2020թ. մարտի 2-ից 6-ը կրթահամալիրի 2-5 տարեկանների խմբերի, 5-6 տարեկանների ուսուցման խմբերի գործունեությունը, 1-12-րդ դասարաններում, քոլեջում ուսումնական պարապմունքները կրթահամալիրի ֆիզիկական միջավայրում դադարեցնել և կազմակերպել հեռավար-առցանց.
 2. երկարացված օրվա կազմակերպիչներին, ուսուցչի օգնականներին տրամադրել 2020թ. արձակուրդից մեկ շաբաթ՝ նախատեսելով նրանց աշխատանքը հուլիս-օգոստոսի ամառային լրացուցիչ կրթության ճամբարներում.
 3. մանկավարժական մյուս աշխատողներին՝ մարտի 2-6-ի նախատեսված ուսումնական պարապմունքները ամբողջությամբ տեղափոխել մեդիակրթության հարթակներ՝ հրապարակելով առցանց ուսուցման ամեն օրվա նախագծերը, դրանց արդյունքները.
 • 2-5 տարեկանների ընտանեկան նախագծեր, այդ թվում՝ բացօթյա, մարզական, հիգիենայի պահպանման.
 • 1-12-րդ դասարանցիների, քոլեջի սովորողների ուսումնական պլաններով որոշված դասընթացների ծրագրով նախագծեր.
 • մայրենիի, ընթերցողական, «Ձոն» տեխնոլոգիական, հասարակագիտական ստուգատեսային նախագծեր.
 • այլ նախագծեր.
 1. գրասենյակների ղեկավարներին, կազմակերպիչներին՝ կատարել ուսուցիչների, սովորողների ուսումնական աշխատանքի հաշվառումը.
 2. դպրոցների, ուսումնական կենտրոնների ղեկավարներին՝ մարտի 2-6-ի օրացույցը հրապապարկել՝ հեռավար ուսուցման աշխատակարգերով, ուսումնական TV-ռադիոների, մեդիագրադարանի, Սեբաստացի TV-ի օրվա աշխատակարգերով.
 3. կրթական օբյեկտների ղեկավարներին՝
 • դադարեցնել կրթական օբյեկտների ջեռուցումը, հրապարակել շենք-շինությունների, բակերի ֆիզիկական սպասարկման աշխատակարգը, պատասխանատուների ցուցակը.
 • մարտի 3-ի վարչական խորհրդում ներկայացնել հեռավար դպրոցի ընթացքը, խնդիրները.
 1. նկատի ունենալ, որ կրթահամալիրի տնօրենի գրասենյակը, աշխատակազմը, մանկավարժության կենտրոնը, կրթահամալիրի կրթական օբյեկտների շահագործման և սպասարկման ծառայության աշխատողները շարունակում են աշխատանքը սահմանված աշխատակարգով.
 2.  հրամանին անհատապես ծանոթացնել պատասխանատուներին, սովորողներին, սովորողների, սաների ծնողներին։

Կրթահամալիրի տնօրեն`   Ա. Բլեյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s