Ուսումնական 3-դ շրջան ապրիլ ամսվա աշխատակարգ

 • Հաշվառում
 • Բլոգավարում
 • Մատենավարում
 • Քոլեջի ենթակայքի վարում
 • Ուսումնական նախագծերով աշխատանք
 • Հեռավար-առցանց դասավանդում քոլեջում 3-4դ կուրսերում
 • Առցանց հաղորդակցություն ուսանողների հետ, նախագծային աշխատանք
 • Նախորդ օրվա կատարված աշխատանքների ստուգում ամփոփում
 • Ֆիզիկական աշխատանքներ Քոլեջում,օրվա հերթապահություն
 • Սովորողների հետ առցանց աշխատանք
 • Տեսադասերի մասնակցություն,վարում
 • Մանկավարժական հավաքների մասնակցություն
 • Հաջորդ օրվա նախապատրրաստական աշխատանք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s