Սովորում ենք կորեերեն

Դասընթացների 2-դ և 3-դ դասեր ամփոփումը կլինի այսպես՝

Կորեերեն այբուբենը․

Կորեերեն տառերը ունեն գրառման հատուկ հաջորդականություն։ Դրանք գրվում են վերևից ներքև և ձախից աջ։ Ինչպես նաև՝ այստեղ չկան մեծատառեր և փոքրատառեր։

Կորեերենում վանկերը կարող են ներառել 2-4 տառ։

Ձայնավորներ – ㅏ(ա), ㅓ(օ), ㅗ(օ), ㅣ(ի), ㅡ(ը), ㅜ(ու), ㅔ(է), ㅐ(է), ㅛ(յո), ㅠ(յու), ㅕ(յո), ㅑ(յա), ㅖ(յե), ㅒ(յէ)

Բաղաձայներ – ㄱ (գ/ք), ㄴ(ն), ㄷ(դ/թ), ㅁ(մ), ㅂ(բ/փ), ㅌ(թ), ㅇ[ng], ㅋ (ք), ㅍ(փ), ㅅ(ս), ㅈ(ձ), ㅊ(ց), ㄹ(ր/լ), ㅎ(հ)

Որոշ բաղաձայներ միանալով ստեղծում են նոր տառեր՝ ㄸ(տ), ㄲ(կ), ㅉ(ծ), ㅃ(պ), ㅆ(ս)։

받침 – ներ են կոչում վանկում երրորդ բաղաձայն տառերը։

Հնչյուններ

워 – ո
위 – վի
왜 – վէ
웨 – վե
의 – է (ы)
와 – վա

Տեսադասի հղումը։

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s