Սովորում ենք կորեերեն

Այսօր,4-րդ տեսադասի ընթացքում մենք սովորեցինք օժանդակ բայերը։

Կորեերենում գույություն ունեն երկու օժանդակ բայեր, որոնց գրելաձևերը խիստ կապված են տրված բառերից։ Չմոռանանք այն փաստը, որ օժանդակ բայերը գրվում են բառին կպած։

Դրանք են՝

이에요 – գրվում է, երբ նախորդ տառը բաղաձայն է

예요 – գրվում է, երբ նախորդ տառը ձայնավոր է

Ավելի պատկերավոր դարձնելու համար՝ բերենք օրինակներ։

Օր.՝ 소라예요, 수잔이에요.

Սա անմիջապես պաշտոնական ձև չէ, բայց կարելի է օգտագործել անծանոթների հետ շփվելիս։

Ինճպես նաև ծանոթությունը։

Մինչ այդ սովորենք մի քանի բառ՝ հետագա ուսումը ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով, ըստ Անահիտ Աբգարյանի՝

사람 – մարդ
사랑 – սեր
우리 – մեր/մենք
나라 – երկիր
바다 – ծով
우유 – կաթ
오이 – վարունգ
노래 – երգ
 – լուսին
 – ջուր
 – գետ

Երկրների անվանումներ

미국 – Ամերիկա
한국 – Կորեա
태국 – Թայլանդ
준국 – Չինաստան
일본 – Ճապոնիա
독일 – Գերմանիա
베트남 – Վիետնամ
러시아 – Ռուսաստան
아르메니아 – Հայաստան

Վերհիշենք ընթերցման կանոններից մեկը, որը խիստ կապված է այսօրվա դասի հետ՝
ㅂ+ㄴ=ㅁ

Երբ ինչ-որ մեկի հետ նոր են ծանոթանում, անվան հետ օգտագործում են 씨, իսկ եթե վաղուց ընկերներ են՝ 야.

Արտահայտություններ․

아녕하세요? – Բարև։
이름이 뭐예요? – Ինչպե՞ս է քո անունը։
어느 나라 사람이에요? – Ո՞ր երկրից ես։
그래요? – Իսկապե՞ս։
반갑습니나 – Հաճելի է ծանոթանալ։

Դիալոգ

앤디: 아녕하세요? 앤디예요. 이름이 뭐예요?
소라: 소라예요.
앤디: 소라 씨. 한국 사람이에요?
소라: 네, 한국 사람이에요.
앤디: 저는 미국 사람이에요.
소라: 아, 그래요? 반갑습니나.

Էնդի։ Բարև։ Ես Էնդին եմ։ Ինչպե՞ս է քո անունը։
Սորա։ Սորա է։
Էնդի։ Սորա շի, կորեացի՞ ես։
Սորա։ Այո, կորեացի եմ։
Էնդի։ Ես Ամերիկայից եմ։
Սորա։ Ա՜, իսկապե՞ս։ Հաճելի է ծանոթանալ։

Տեսադասի հղումը։

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s