Դեպի գյուղ Փարպի

Այգեգործների ակումբի մասնակիցները այս անգամ ուղևորվում են դեպի Ք․ Աշտարակ,գյուղ Փարպի՝ Արամի տնկարան։ Տնկարանի հողատարածքը կազմում է 1․5 հեկտար։ Ունի բերքատու ծառերի դասական հավաքածու, թզուկաճ պատվաստակալներ,կլոնային պատվաստակալներ,ընդհանուր 50 տեսակ բերքատու…