Ուսումնական ժամերգություն

Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ,Որ Էնն Աստուած աստ բազմեցաւ.Խաղաղութեան ձայն հնչեցաւ,Սուրբ ողջունի հրաման տուաւ: Եկեղեցի մի անձն եղև,Համբոյրս յօդ լրման տուաւ.Թշնամութիւնըն հեռացաւ,Սէրն յընդանուրըս սփռեցաւ: Արդ,…