Աշխատաժամանակ հեռավար ուսուցման ընթացքում (հոկտեմբերի 16-30)

16.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15′ շենքի աշխատանքներ

10:00-12:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ քոլեջի բակերում

12:00-12:30′ ընդմիջում

12:30- 14:00′ բլոգային աշխատանք,նախագծերի կազմում

14:00-ից խաղողի մթերման աշխատանք Խաղողի և գինու դպրոցում

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

19.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ շենքի աշխատանքներ

10:00- 11:00′ անգլերեն դասավանդողների համար( հեռավար ուսուցում)

11:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-16:00′ բլոգավարություն

16:00-17:00′ հաջորդ օրվա նախապատրաստում

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

20.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ շենքի աշխատանքներ

10:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-16:00′ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

16:00-17:00′ հաջորդ օրվա նախապատրաստում

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

21.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

10:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-15:30′ Ֆիլմադարան ակումբի գործունեություն

15:30-17:00′ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

22.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

10:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-15:30′ Իսպանախոսների ակումբի գործունեություն

15:30-17:00′ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

23.10

Երևանյան թափառումներ

26.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ շենքի աշխատանքներ

10:00- 11:00′ անգլերեն դասավանդողների համար( հեռավար ուսուցում)

11:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-15:30′ բլոգսվարություն

15:30-17:00′ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

27.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

11:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-16:00′ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

16:00-17:00′ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

28.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

10:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-15:30′ Ֆիլմադարան ակումբի գործունեություն

15:30-17:00′ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

29.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

10:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-15:30′ Իսպանախոսների ակումբի գործունեություն

15:30-17:00′ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

30.10

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

9:15- 10:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

10:00-14:00′ հեռավար դասընթացների կազմակերպում, մասնակցություն,հաշվառում

14:00-14:30′ ընդմիջում

14:30-15:30′ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

15:30-17:00′ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s