Աշխատաժամանակ հեռավար ուսուցման ընթացքում 2․11-14․11

2.11 հերթապահություն Քոլեջում

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում բոլոր շենք մտնող մարդկանց, Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

10:00-11:00′ շենքային աշխատանքներ

11:00-12:30′ անգլերեն սկսնակների համար Յուրա Գանջալյանի հետ

12:30- 13:00′ ընդմիջում

13:00-14։00՝ խաղողի մթերման աշխատանքներ Խաղողի և գինու դպրոցում

14։00-15։00՝ Երկրագործական աշխատանքներ

15։00-17։00՝ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

3․11

9:30′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում,Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

9:30- 12։30′ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

12։30՝ ընդմիջում

13:00- 14:00′ հաշվառում

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

4․11

9։30 Երևանյան թափառումներ Տիարի հետ

15։15՝ հեռավար մանկավարժական սեմինար

Տանից աշխառանք’ հաշվառում, նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

5․11

9:30′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում,Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

9:30- 12։30′ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

12:30′ ընդմիջում

13:00-14:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

14։00-15։00՝ ֆիլմադարան ակումբի գործունեություն

15։00-16։00՝ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

6․11

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում,Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

10:00-12:00′ մենթորի հետ սեմինար

12:00-12:30′ ընդմիջում

12։30-13։30՝ Երկրագործական աշխատանքներ

14:00-15:00′ Իսպանախոսների ակումբի գործունեություն

15։00-16։00՝ Մեդիաուրբաթի մասնակցություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

9․11 հերթապահություն Քոլեջում

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

Աճուրդի պատրաստություն, վաճառքի կազմակերպում

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում,հաշվառում

11:00-12:30′ անգլերեն սկսնակների համար Յուրա Գանջալյանի հետ

12:30- 13:00′ ընդմիջում

13:00-14։00՝ խաղողի մթերման աշխատանքներ Խաղողի և գինու դպրոցում

14։00-15։00՝ Երկրագործական աշխատանքներ

15։00-17։00՝ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն,ամփոփում

10․11

9:30′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում

Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

Աճուրդի պատրաստություն, վաճառքի կազմակերպում

12։30՝ ընդմիջում

13:00- 14:00′ հաշվառում

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

11․11

9:30′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում,Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

9:30- 12։30′ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

12:30′ ընդմիջում

13:00-14:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

14։00-15։00՝ ֆիլմադարան ակումբի գործունեություն

15։00-16։00՝ մատենավարություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

12․11

9:30′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում,Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

9:30- 12։30′ Ձեռագործների ակումբի գործունեություն

12:30′ ընդմիջում

13:00-14:00′ պարտեզապուրակային աշխատանքներ

14։00-16։00՝ մատենավարություն,հաշվառում

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

13․11

9:00′ մուտք քոլեջ,ջերմաչափում,Արցախցի սովորողների ճամբարային գործունեության կազմակերպում

10:00-12:00′ մենթորի հետ սեմինար

12:00-12:30′ ընդմիջում

12։30-13։30՝ Երկրագործական աշխատանքներ

14:00-15:00′ Իսպանախոսների ակումբի գործունեություն

15։00-16։00՝ Մեդիաուրբաթի մասնակցություն

Տանից աշխառանք’ նամակների պատասխանում, բլոգների ստուգում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s