Անգլերենի դասընթաց Յուրա Գանջալյանի հետ #5

Lesson 3 Այնտեղ մեկ տղա է․․․․․ Այնտեղ երեք տղաներ են․․․․Այնտեղ մեկ ծառ է․․․․․ Այնտեղ հինգ ծառեր են․․․․Այնտեղ մեկ մետաղադրամ է․․․․․ Այնտեղ երկու մետաղադրամներ են․․․․Այնտեղ մեկ մատուցող է․․․․․ Այնտեղ երկու մատուցողներ…