Ուսումնական ժամերգություն

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛. Ամենասուրբ Երրորդութիւն,Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն: Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,Ննջեցելոց արքայութիւն: Արի՛ Աստուած հարցն մերոց,Որ ապավենդ ես նեղելոց: Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոցԼեր օգնական ազգիս Հայոց: Տէր,…