ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ. ՆԵՐԿԱՅԱՆՈՒՄ ԵՆ «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

Օրը՝ Հունիսի 24-ին, ժամը՝ 10:00
Ծրագրի նկարագրություն՝

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ շրջանավարտները հանդես են գալիս ուսումնական գործունեության, ուսումնառության ամբողջ ընթացքի հաշվետու ներկայացմամբ: Շրջանավարտները ներկայացնում են իրենց դիպլոմային նախագծերից հանված ծիսական հատվածներ, դիպլոմային նախագծերում փորձարկում արված աշխատանքներ: Դիպլոմային նախագծի պաշտպանությունը երեք մասից է բաղկացած՝ տեխնոլոգիական, խաղային հարթակներ, երաժշտական-ծիսական հարթակ և դիպլոմային նախագծի քննարկում, ամփոփում:

10:00-10:30

Տեխնոլոգիական, խաղային գործունեության հարթակներ՝

 • Ստեղում ենք մեր ձեռքի տիկնիկները և խաղում ենք Թումանյան
 • Անվերջ նկարչական լվացք
 • Բնագիտական գործունեության շիլաշփոթ
 • Մաթեմատիկան խոհանոցում
 • Ստեղծում ենք մեր խաղը
 • Ջուր, համ, գույն
 • Հեքիաթախաղ
 • Մարզատոն
 • Ջրային մարզանք

10:30-11:15

Երաժշտական-ծիսական հարթակ

Ներկայացվում են ծիսական պատառիկներ հետևյալ ծեսերից՝

 • Խաղողաքաղի, խաղողի ճզմելու
 • Հարսանյաց
 • Հացթխիկի
 • Անձրևաբեր

12:00-14:00՝ քննարկում, ներկայացվածի ամփոփում Վերնատանը

Դիպլոմային նախագծեր

 1. «Բնագիտական փորձերը՝ որպես երեխաների տրամաբանական մտածողության զարգացման և բնագիտական պատկերացումների ձևավորման միջոց (Բնագիտական փորձերի տուփ)»
  Ուսանող՝ Էմմա Սարգսյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
  Գրախոս՝ Էլյա Գրիգորյան

2․«Երեխաների բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների և կապակցված խոսքի զարգացումը խաղերի և զրույցների միջոցով։ (Մեծադիր գիրք՝ «Տարվա եղանակներ», Խաղ՝ «Էկոլոգիական նշաններ»)»
Ուսանող՝ Միլենա Սարգսյան
Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
Գրախոս՝ Էլյա Գրիգորյան

3․«Երեխաների  զգայարանների զարգացումը՝ խաղերի և վարժությունների միջոցով («5 զգայարաններ» գործնական աշխատանքների ձեռնարկի փորձարկում)»
Ուսանող՝ Լիաննա Մելիքսեթյան
Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
Գրախոս՝ Էլյա Գրիգորյան

4․«Նախադպրոցականների բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորումը.  «Այլընտրանքային էներգիա»»
Ուսանող՝ Լուսինե Հովսեփյան
Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
Գրախոս՝ Անի Մարտիրոսյան

5․«Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացումը խաղերի միջոցով»
Ուսանող՝ Լուիզա Մելոյան

Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
Գրախոս՝ Արմինե Սարգսյան

6․«Նախադպրոցական երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը տրամաբանական խաղերի միջոցով»
Ուսանող՝ Նարինե Մակարյան
Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
Գրախոս՝ Արմինե Սարգսյան

7․«Մաթեմատիկական դիդակտիկ խաղերը՝ որպես երեխայի տրամաբանական մտածողության զարգացման և մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման միջոց»
Ուսանող՝ Ռուզաննա Մնացականյան
Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
Գրախոս՝ Արմինե Սարգսյան

8․«Շարժախաղերի դերը երեխաների ֆիզիկական կարողությունների եւ շարժողական հմտույթունների զարգացման միջոց»
Ուսանող՝ Մարիամ Ավագյան
Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
Գրախոս՝ Մելինե Սիմոնյան

9․«Զարգացնող-առարկայական միջավայրի դերը նախադպրոցականի կյանքում։ Խաղային միջավայրի ստեղծման առանձնահատկությունները»
Ուսանող՝ Գոհար Մնացականյան
Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
Գրախոս՝ Մելինե Սիմոնյան

10․«Ստեղծագործական պատմումները՝ նախադպրոցականի խոսքի և երևակայության զարգացման կարևոր պայման»
Ուսանող՝ Նախշուն Մարտիրոսյան

Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
Գրախոս՝ Մելինե Սիմոնյան

11․«Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց. Թումանյանական հեքիաթների կերպարային շիլաշփոթ»
Ուսանող՝ Ժաննա Մկրտչյան
Ղեկավար՝  Գայանե Թերզյան
Գրախոս՝ Անի Մարտիրոսյան

12․«Խաղը որպես նախադպրոցականի գործունեության առաջատար ձև։ Խաղաթերապիա»
Ուսանող՝ Հասմիկ Դավթյան
Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
Գրախոս՝ Աննա Օհանյան

13․«Անվտանգ վարքագծի ձևավորումը նախադպրոցական տարիքում»
Ուսանող՝ Աիդա Բարսեղյան
Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
Գրախոս՝ Աննա Օհանյան

14․«Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները հեքիաթաթերապիայի մեջոցով»
Ուսանող՝ Սաթենիկ Խաչատրյան
Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան

Գրախոս՝ Աննա Օհանյան

15․«Մանկական վախերի ուսումնասիրումը և դրանց շտկման եղանակները: Հեքիաթաթերապիա»
Ուսանող՝ Նարինե Նհոյան
Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան

Գրախոս՝ Սուսաննա Չալիկյան

16․«Մանկական վախերը և  դրանց հաղթահարման ուղիները»
Ուսանող՝ Մարիամ Զաքարյան
Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան

Գրախոս՝ Սուսաննա Չալիկյան

17․«Հեքիաթաթերապիան որպես նախադպրոցականների ագրեսիայի հաղթահարման միջոց »
Ուսանող՝ Լիլիթ Մարտիրոսյան
Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան

Գրախոս՝ Սուսաննա Չալիկյան

18․«Տեղեկատվական աղբյուրների հոգեբանական ներգործության արդյունքում ագրեսիվության դրսևորումը ավագ նախադպրոցական տարիքում»
Ուսանող՝ Գոհար Դաբաղյան
Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան

Գրախոս՝ Սուսաննա Չալիկյան

19․«Վաղ  գրաճանաչության հմտությունների ձևավորումը, որպես երեխաներին դպրոց նախապատրաստելու միջոց»
Ուսանող՝ Աննա Դանիելյան
Ղեկավար՝ Գոհար Սմբատյան
Գրախոս՝ Անի Գրիգորյան

20․«Բառապաշարի զարգացման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում»
Ուսանող՝ Աստղիկ Ավետիսյան
Ղեկավար՝ Գոհար Սմբատյան
Գրախոս՝ Անի Գրիգորյան

21․«Երեխայի երևակայության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը.
ռոդարիական խաղեր»
Ուսանող՝ Թագուհի Քրթյան
Ղեկավար՝ Գոհար Սմբատյան
Գրախոս՝ Անի Գրիգորյան

22․«Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ)»
Ուսանող՝ Ալինա Դավթյան
Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
Գրախոս՝ Վարդ Օսիպովա

23․«Ընտանիք-մանկապարտեզ համագործակցությունը՝ որպես երեխայի համակողմանի զարգացման երաշխիք։ Ընտանիքը և ծնողները՝ որպես նախադպրոցական հաստատության գործընկեր»
Ուսանող՝ Մարինե Փիրումյան
Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
Գրախոս՝ Վարդ Օսիպովա

24․«Անվտանգ վարքագծի դաստիարակումը նախադպրոցական տարիքում. («Անվտանգության այբուբեն»)
ծանոթացում ճանապարհային երթևեկության կանոններին»
հակահրդեհային կանոններ
անվտանգությունը ձմռանը
անվտանգությունը անտառում
Ուսանող՝ Ալինա Մարզումանյան
Ղեկավար՝ Նելի Արղության
Գրախոս՝ Լիլիա Զախարյան

25․«Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց»
Ուսանող՝ Իրինա Սարգսյան

Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան
Գրախոս՝ Լիլիա Զախարյան

26․«Մանկապարտեզի դերը ծնող-երեխա ներդաշնակ փոխհարաբերության հաստատման գործում։ Ընտանեկան դաստիարակության առանձնահատկությունները: Ծնողական կրթություն։ Նախադպրոցահասակ երեխաների ծնողների մանկավարժական կրթության առանձնահատկությունները»
Ուսանող՝ Մարիանա Դարբինյան
Ղեկավար՝ Նելի Արղության
Գրախոս՝ Լիլիա Զախարյան

27․«Երեխայի օրգանիզմի կոփումը մանկապարտեզում (առավոտյան մարմնամարզություն, շարժախաղեր, մարզախաղեր, ռիթմիկ մարմնամարզություն). մարզախաղերի փաթեթ»
Ուսանող՝ Մարիամ Պետրոսյան
Ղեկավար՝ Նելի Արղության
Գրախոս՝ Լիլիա Զախարյան

28․«Ծեսերը և ծիսական խոհանոցային գործունեությունը 2-5 տարեկանների խմբում»
Ուսանող՝ Ասյա Սուսանյան
Ղեկավար՝ Լիլիա Զախարյան

Գրախոս՝ Հասմիկ Հարությունյան

29․«Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը ավագ խմբում»
Ուսանող՝ Անահիտ Մալխասյան
Ղեկավար՝ Լիլիա Զախարյան

Գրախոս՝ Հասմիկ Հարությունյան

30․Անձի ձևավորում և դաստիարակություն. 2-4 տարեկան երեխայի ինքնուրույնության, ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորում
Ուսանող՝ Անի Բաղդասարյան
Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
Գրախոս՝ Ինգա Անտոնյան

31․«Նախադպրոցականների խոսքի զարգացումը գործունեության տարբեր ձևերի ընթացքում. Զրույցներ խաղերի ընթացքում, զրույցներ խոհանոցում, զրույցներ բնության գրկում»
Ուսանող՝ Անուշ Հակոբյան
Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
Գրախոս՝ Ինգա Անտոնյան

 32․«Երեխաների պատկերային մտածողության և գունազգացողության զարգացումը կերպարվեստային գործունեության միջոցով։ Այլընտրանքային նկարչություն»
Ուսանող՝ Վերժինե Կագարյան
Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան
Գրախոս՝ Անահիտ Գրիգորյան

33․«Երեխաների պատկերային մտածողության և գունազգացողության զարգացումը կերպարվեստային գործունեության միջոցով։ Այլընտրանքային նկարչություն(մոմանկարչություն, պլաստիլինոգրաֆիա)»
Ուսանող՝ Կարինե Լուլուկյան
Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան

Գրախոս՝ Անահիտ Գրիգորյան

34․«Ուսանող-դաստիարակի աշխատանքային գործունեության մեկ տարվա ներկայացում»
Ուսանող՝ Սեդա Գևորգյան
Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան

35․«Բնագիտական գործունեությունը նախակրթարանում. գործունեության բազմաճյուղ փաթեթ»
Ուսանող՝ Լիլիթ Ստեփանյան
Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
Գրախոս՝ Անի Մարտիրոսյան

36․«Գրական նյութը (հեքիաթները) որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների, հուզական զարգացման և բարոյական պատկերացումների ձևավորման միջոց։»
Ուսանող՝ Անահիտ Վարդանյան
Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
Գրախոս՝ Մարիամ Խաչատրյան

37․«Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոցկենդանի-կերպար թատրոն»
Ուսանող՝ Նունե Ոսկանյան
Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
Գրախոս՝ Մարիամ Խաչատրյան

38․«Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց. (Մատնաթատրոն)»
Ուսանող՝ Ռիմա Հովսեփյան
Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
Գրախոս՝ Մարիամ Խաչատրյան

39․«Երեխաների խոսքի զարգացումը իրավիճակային երկխոսությունների միջոցով»
Ուսանող՝ Քնարա Գրիգորյան
Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
Գրախոս՝ Աննա Հայրոյան

40․«Նախադպրոցական երեխայի տրամաբանության և մտածողության զարգացումը բնագիտական և մաթեմատիկական խաղերի և վարժությունների միջոցով»
Ուսանող՝ Սիլվա Ալոյան
Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
Գրախոս՝ Աննա Հայրոյան

41․«Տեխնոլոգիական և այլընտրանքային նկարչական գործունեությունը նախակրթարանում»
Ուսանող՝ Տաթև Հովսեփյան
Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
Գրախոս՝ Աննա Հայրոյան

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի հանձնաժողով

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Արևիկ Խուգեյան (Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների» ամբիոնի դասախոս), ՀՀ ԿԳՆ հաստատումով,

Տեղակալ` Տաթև Բլեյան,Քարտուղար` Նարինե Պողոսյան,Անդամներ` Նելի Արղության,

Սոֆյա Այվազյան,Գայանե Թերզյան,Նաիրա Նիկողոսյան։

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s