Օրակարգ 23․08-27․08

23․08՝

 • 9:00՝ դասավանդողների ընդհանուր պարապմունք-հավաք
  Մանկավարժական ճամբարի  հնգօրյա անելիքները
  Սեպտեմբերյան նախագծեր
  Սեպտեմբերի 1-ը բարձունքին
 • 9:15-12:30՝ աշխատանքային նախագծեր
  շենքի, կաբինետի մաքրման, բարեկարգման աշխատանքներ
  պարտեզապուրակային աշխատանքներ
  սեպտեմբերյան նախագծերի կազմում
 • 12:30՝ ընդմիջում
 • 13։00-14։00 անհատական աշխատանք (աշխատանք աշխատակարգերի, նախագծերի վրա, ուսումնական նյութերի, փաթեթների հրապարակում)
 • 14։00-16։30 էլեկտրոնային նամակների ստուգում,պատասխանում, սովորողների բլոգների ստուգում, խորհրդատվություն

24․08՝

 • 9:00՝ դասավանդողների ընդհանուր պարապմունք
  Սեպտեմբերյան նախագծեր
 • 9:15-10:00՝ սեպտեմբերյան նախագծերի կազմում
 • 10։00-12։30՝ Մուտք Քոլեջ մասնակիցների ծնողների ընդհանուր հավաք
 • 12:30՝ ընդմիջում
 • 13։00-14։00 անհատական աշխատանք (աշխատանք աշխատակարգերի, նախագծերի վրա, ուսումնական նյութերի, փաթեթների հրապարակում)
 • 14։00-16։30 էլեկտրոնային նամակների ստուգում,պատասխանում, սովորողների բլոգների ստուգում, խորհրդատվություն

25․08՝

 • 9:00. աշխատողների ընդհանուր ժողով
 • -12։30Մուտք Քոլեջ մասնակիցների ծնողների ընդհանուր հավաք
 • 12:30՝ ընդմիջում
 • 13։00-14։00 անհատական աշխատանք (աշխատանք աշխատակարգերի, նախագծերի վրա, ուսումնական նյութերի, փաթեթների հրապարակում)
 • 14։00-16։30 էլեկտրոնային նամակների ստուգում,պատասխանում, սովորողների բլոգների ստուգում, խորհրդատվություն

26․08՝

 • 9:00՝ դասավանդողների ընդհանուր պարապմունք-հավաք, սեպտեմբերյան նախագծեր
 • 9:15-12:30՝ աշխատանքային նախագծեր
  շենքի, կաբինետի մաքրման, բարեկարգման աշխատանքներ
  պարտեզապուրակային աշխատանքներ
 • 12:30՝ ընդմիջում
 • 13։00-14։00 անհատական աշխատանք (աշխատանք աշխատակարգերի, նախագծերի վրա, ուսումնական նյութերի, փաթեթների հրապարակում)
 • 14։00-16։30 էլեկտրոնային նամակների ստուգում,պատասխանում, սովորողների բլոգների ստուգում, խորհրդատվություն

27․08՝

 • 9:00՝ դասավանդողների ընդհանուր պարապմունք-հավաք, սեպտեմբերյան նախագծեր
 • 9:15-12:30՝
 • 12:30՝ ընդմիջում
 • 13։00-14։00 անհատական աշխատանք (աշխատանք աշխատակարգերի, նախագծերի վրա, ուսումնական նյութերի, փաթեթների հրապարակում)
 • 14։00-16։30 էլեկտրոնային նամակների ստուգում,պատասխանում, սովորողների բլոգների ստուգում, խորհրդատվություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s