Ինչպես ճիշտ թել տալ ստանդարտ կարի մեքենան

Դժվար չէ պարզել, թե ինչպես կարելի է թել մտցնել կարի մեքենայի մեջ, եթե աշխատանքն իրականացվում է էլեկտրական կամ էլեկտրամեխանիկական նմուշի ժամանակակից սարքի վրա: Միներվա մոդելի վրա պարուրելու օրինակ Ներկայումս ամենահայտնի…