Ուսումնական Հոկտեմբեր

Կրթահամալիրի երթուղիները2021-2022 ուստարվա օրացույցՈւսումնական սեպտեմբերՀեղինակային կրթական ծրագրի բաց ցանցի սեպտեմբերյան ամենամյա 16-րդ ստեղծագործական հավաք Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք Ուսանող-դասավանդողների նախագծեր՝ Հագուստի մոդելավորում և նախագծում. մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի ընտրությամբ խմբի սովորողներ. նախագիծը՝ Կարինե…