Այսօր տոն է սուրբ ծննդեան, ավետիս, Տեառն մերոյ և հայտնութեան, ավետիս….

Ծրագիրը Լիսիցյան ծեսերի կենտրոնի բլոգում Միասնական ավետիսների կատարում` օրվա ավելի լավ խորհրդանիշ չէր կարող լիներ։ Երգ,պար,խինդ, միասնականություն....օրվա բարի,ջերմ, ապրեցնող, գեղեցիկ ոգին մնաց ողջ օրվա ընթացքում։ https://youtu.be/2_alyR_EIL4