Ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներ

Մանկավարժական աշխատողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Բլոգը պիտի լինի հեշտ ընթեռնելի։Պարունակի տեղեկություններ՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրՄանկավարժական աշխատողի անուն-ազգանունը«Իմ մասին» էջ՝ լուսանկարով, կայքի, ենթակայքի, «Դպիրի», սոցիալական ցանցերի էջերի, ինքնակենսագրության հղումներովՄի էջում՝…

Լրացուցիչ կրթություն

Սովորողի լրացուցիչ կրթությունը (այսհուհետ` լրացուցիչ կրթություն) «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում իրականացվող «Ստեղծողի մոբիլ դպրոց։ Ստեղծագործ անհատի կրթական պատվեր։ Անհատի օժտվածության զարգացման հանրակրթական բաց համակարգ» հեղինակային կրթական ծրագրի բաղկացուցիչն է։ Այն որոշված…

9-12-րդ դասարանում սովորողի անհատական ուսումնական պլանի կազմման կարգ

Սովորողի անհատական ուսումնական պլանը (այսուհետ` պլան) ուսումնառության պայմանագրի հավելվածն է։ Այն կազմվում է ուսումնական չորս շրջանի համար` սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար-մայիս, հունիս՝ հաշվի առնելով դպրոցի ուսումնական պլանը, կրթահամալիրի, ավագ դպրոցի (այսուհետ՝ դպրոց) ուսումնական…

ՀՀ օրենքը հանրակրթության մասին

Գլուխ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթության բնագավառում պետական ​​քաղաքականության սկզբունքները, կազմակերպական-իրավական ու ֆինանսատնտեսական հիմքերը, կարգավորում է հանրակրթության գործընթացին մասնակից ֆիզիկական…

Ներքին կարգապահական կանոններ

ՀՀ ԿԳՆ «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ–ի ներքին կարգապահական կանոնները (այսուհետ` Կանոններ) մշակում է կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ` Տնօրեն) հրամանով ստեղծված աշխատանքային խումբը: Այն քննարկվում է կրթահամալիրի աշխատողների ժողովում, հաստատվում կրթահամալիրի կառավարման խորհրդում:…

Ուսումնական պլաններով որոշված կարգեր

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների, կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների հավելված Ուսումնական տեղեկատվության էլեկտրոնային գրանցումՍովորողի ընդունելությանԿրթական համապատասխան փաստաթղթեր չունեցող սովորողի ընդունելությանՈւսումնառության պայմանագրի կնքմանՈւսումնառության պայմանագրի լուծման10-12-րդ դասարանում սովորողի անհատական ուսումնական պլանի կազմման Ուսումնական պարապմունքի կազմակերպմանԸնդհանուր պարապմունքի…

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոններում, 2017-2018թ. ուսումնական պլաններում, ուսումնական պլաններով որոշված կարգերի փոփոխություններ

Աշխատողների բացակայությունների, նրանց փոխարինման կազմակերպմանԿրթահամալիրում ուսումնառության և աշխատանքի ընթացքում սովորողի և աշխատողի հետ կատարված արտակարգ պատահարի գրանցման և արձագանքմանmskh.am-ի աշխատակարգ Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսուցման պետական ամփոփիչ ստուգում…