Առցանց ուսուցման ծրագիր(2․03-6․03)

Հեռավար-առցանց ուսուցման կազմակերպման մասին: 1.Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝ Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն: 2.Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբՀիմնական կրթության 3-րդ կուրս,…

Առցանց ուսուցման ծրագիր(2․03-6․03) Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն

Հեռավար-առցանց ուսուցման կազմակերպման մասին: 1.Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն: Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝ Անդրանիկ…

Հեռավար-առցանց ուսուցման ամփոփում զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն

Առցանց ուսուցման ծրագիր(2․03-7․03) Հեռավար- առցանց ուսուցում Ժամկետը՝մարտի 2-6 Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ հիմնական կրթության 2.1 կուրս՝ Նինել Աղանյան (Զբոսաշրջություն)Անի Պետրոսյան (Զբոսաշրջություն)Դանիել Գաբրիելյան (Զբոսաշրջություն)Ժաննա Մկրտչյան (Զբոսաշրջություն)Լիլիթ Թևոսյան (Զբոսաշրջություն)Նատալի Հովհաննիսյան (Զբոսաշրջություն)Արփի Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)Անդրանիկ Սադաղյան (Զբոսաշրջություն)Ռուզան Մարգարյան (Զբոսաշրջություն)Լիլիթ Աբրահամյան (Զբոսաշրջություն)…

Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն

Առարկան նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության գծովմասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն՝ Մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ Իրականացնել պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում, Իրենց տեսական գիտելիքներով և գործնական կարողություններով ու հմտություններով բավարարել զբոսաշրջության…

Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային ծառայությունների ճանաչողություն առարկայի քննության հարցաշար

<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների <<ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ>> առարկայի քննության (Դեկտեմբերի 17) Հարցաշար' Զբոսաշրջության պատմությունը և զարգացման փուլերը, դրանց առանձնահատկությունները, առանձնացման սկզբունները։ Զբոսաշրջության տեսակները և դասակարգումը։…

«ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»

Առարկան նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության գծովմասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն՝ Մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ Իրականացնել պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում, Իրենց տեսական գիտելիքներով և գործնական կարողություններով ու հմտություններով բավարարել զբոսաշրջության…