Ուսումնական պլաններով որոշված կարգեր

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների, կրթական ծրագրերի ուսումնական պլանների հավելված Ուսումնական տեղեկատվության էլեկտրոնային գրանցումՍովորողի ընդունելությանԿրթական համապատասխան փաստաթղթեր չունեցող սովորողի ընդունելությանՈւսումնառության պայմանագրի կնքմանՈւսումնառության պայմանագրի լուծման10-12-րդ դասարանում սովորողի անհատական ուսումնական պլանի կազմման Ուսումնական պարապմունքի կազմակերպմանԸնդհանուր պարապմունքի…

Դպրոցի կազմակերպչի աշխատակարգ

Դպրոցի կազմակերպիչը (այսուհետ՝ կամակերպիչ) դպրոցի սովորողների որոշակի խմբի (այսուհետ՝ սովորողներ)` դասացուցակով որոշված ուսումնական պարապմունքներից դուրս ժամանակի (այդ թվում` դասամիջոցը) կազմակերպող մանկավարժական աշխատողն է: Կազմակերպչին դպրոցի ղեկավարի ներկայացմամբ նշանակում է կրթահամալիրի…