Հեռավար-առցանց ուսուցում․տեսադասեր

Նելլի Գեղամյան․(18․03)մասնակցեցին՝ հիմնական կրթության 2.1 կուրս։

Լիլիթ Սարգսյան․(19․03) մասնակիցներ՝ 1-1 կուրսի սովորողներ,քննարկեցին brain թեման։

Բելլա Աբրահամյան․( 20․03) մասնակիցներ՝ Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ
Հիմնական կրթության 3-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 2-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 3-րդ կուրս։

Նելլի Գեղամյան.(1.04) մասնակցեցին՝ 1-1 կուրսի սովորողներ,քննարկեցին “Էկոլոգիապես վնասակար կոսմետիկ միջոցներ” նախագծի ամփոփում։

Նելլի Գեղամյան․ (2․04) մասնակցեցին՝ հիմնական կրթության 2.1 կուրս ։Քննարկեցին Էկոլոգիական նախագծի արդյունքները։

Մարիամ Քալանթարյան․(3․04)

Categories:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s