ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Առարկան նպատակ ունի պատրաստել զբոսաշրջության գծով
մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն՝

  • Մշակել զբոսաշրջության զարգացման, կազմակերպման սկզբունքներ
  • Իրականացնել պրակտիկ մասնագիտական գործունեություն զբոսաշրջության ոլորտում,
  • Իրենց տեսական գիտելիքներով և գործնական կարողություններով ու հմտություններով բավարարել զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման արդի միտումներին և պահանջներին։

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ
Հիմնական կրթության 3-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 2-րդ կուրս, միջնակարգ կրթության 3-րդ կուրս

  1. Ջհանգիրյան Գոհար(զբոսաշրջություն)
  2. Շամոյան Միլենա(զբոսաշրջություն)
  3. Սերգեյան Անուշիկ(զբոսաշրջություն)
  4. Մխիթարյան Անահիտ (զբոսաշրջություն)
  5. Շամոյան ԱՆժելա(զբոսաշրջություն)
  6. Սուլյան Մարիաննա(զբոսաշրջություն)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s